Investuotojai

Į kompanijos plėtrą 2012 m.  investavo verslo akseleratorius „Startup Highway“.

2013 m. įmonė pritraukė pradinės stadijos rizikos kapitalo fondo KŪB „Practica Seed Capital“ investiciją, pagal Europos investicinio fondo („EIF“) administruojamą JEREMIE iniciatyvą, panaudojant struktūrinės paramos lėšas pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Capital Practica Capital
ES Hyperb

Startup Highway

Atsiliepimai