Naudojimosi sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama –  „Naudojimosi Sąlygos“) nuostatos taikomos UAB „Capital Realty“, kurios buveinės adresas Saltoniškių g. 12, Vilnius, Lietuva ir kuriam Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 303036360 (toliau vadinama – Bendrovė) administruojamam interneto tinklalapiui www.kurgyvenu.lt (toliau vadinama – „KurGyvenu.lt“).
Prisijungdami prie KurGyvenu.lt tinklalapio ir (ar) naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šiame tinklalapyje arba per jį, Jūs sutinkate būti susaistytas šių Naudojimosi sąlygų. 

2. Naudojimosi interneto tinklalapiu apribojimai

KurGyvenu.lt tinklalapyje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos Bendrovė laiko patikimais. Bendrovė ar tretieji asmenys neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame tinklalapyje arba per jį, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti tinklalapyje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jo be išankstinio įspėjimo. Bendrovė neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad šis tinklalapis ir/ar interneto paslaugos, teikiamos per tinklalapį, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.
Interneto tinklalapyje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu pirkti arba parduoti produktą ar paslaugą, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent paslaugų teikėjas aiškiai praneša priešingai.
KurGyvenu.lt tinklalapis nėra skirtas asmenims, kuriems pagal jų pilietybės, nuolatinės buveinės arba gyvenamosios vietos galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus yra draudžiama prisijungti arba naudotis tokiu tinklalapiu. Asmenys, kuriems draudžiama turėti prieigą prie šiame tinklalapyje skelbiamos informacijos, arba tie asmenys, kurie abejoja, ar jiems leidžiama prisijungti arba naudoti informaciją, maloniai prašome palikti tinklalapį.
Bendrovė pasilieka teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Jūsų priėjimą ar naudojimąsi Internetinės tinklalapio Kurgyvenu.lt paslaugomis už Naudojimosi sąlygų ar teisės aktų pažeidimus.

3. Atsakomybės apribojimas

Šio tinklalapio turinys pateikiamas pagal „kaip yra" ir „kiek prieinama" principus.  Bendrovė ar tretieji asmenys neteikia jokių garantijų dėl šio tinklalapio ar jo turinio. Bendrovė neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius, įskaitant, bet neapsiribojant finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie tinklalapio arba naudojimosi tinklalapiu, net ir tuo atveju, jei Bendrovė žinojo apie tinklalapio ar jo turinio trūkumus.

4. Autorių teisės ir prekių ženklai

Bendrovė išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į tinklalapį arba Bendrovė teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso tinklalapio turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Tinklalapyje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
KurGyvenu.lt tinklalapyje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. dalyviai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Dalyvis, kuris pateikia medžiagą, kada ir kaip tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad Bendrovė elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

5. Nuorodos

Kai Bendrovė pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, tokios nuorodos nėra Bendrovės patvirtinimas dėl jokių  produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose tinklalapiuose arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinklalapių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. Bendrovė netikrino tokių tinklalapių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

6. Informacija Jūsų kompiuteryje

KurGyvenu.lt tinklalapyje yra slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankytas tinklalapis išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją, taip pat yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu tinklalapiu palaikymui.
Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naršyklei naudoti slapukus be jokios įtakos tinklalapio funkcionalumui.
KurGyvenu.lt tinklalapis automatiškai fiksuoja kompiuterių IP numerius ir tinklalapio naudojimo informaciją, kai Jūs lankotės tinklalapyje. Ši informacija padeda įvertinti, ko vartotojai tinklalapyje ieško, kokie yra tinklalapio vartojimo scenarijai.

7. Informacija

Informacija, kurią Klientas pateikia registruodamasis Svetainės naudotoju ir naudodamasis Svetaine, taip pat ta, kuri naudojantis Svetaine susikaupia apie Klientą kitu būdu, Paslaugos teikėjas naudoja Paslaugų plėtrai (pavyzdžiui, pranešimams apie naujai įdiegtas funkcijas KurGyvenu.lt svetainėje, paslaugų siūlymui elektroniniais pranešimais ar telefonu). Paslaugos teikėjas neperduoda ar kitu būdu neperleidžia šios informacijos tretiesiems nesusijusiems asmenims, išskyrus oficialius KurGyvenu.lt partnerius. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti gaunamų pranešimų išsiųsdamas elektroninį laišką adresu info@kurgyvenu.lt arba atsakydamas į gautą el. laišką.

8. Kitos nuostatos

Šiam tinklalapiui ir jo Naudojimosi Sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos teisę. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas. Atsiradus tokiems pakeitimams, Bendrovė pateikia naują Naudojimosi sąlygų versiją tinklalapyje www.kurgyvenu.lt.

 

Atsiliepimai